Komunikaty

  • 17-05-2019

II edycja konkursu grantowego „Moja Mała Ojczyzna”

Fundacja BGK ogłasza konkurs grantowy pn. „Moja Mała Ojczyzna”, którego celem jest aktywizacja społeczności lokalnych do działania na rzecz budowania dobra wspólnego w środowisku lokalnym.
W konkursie mogą wziąć udział: fundacje, stowarzyszenia, biblioteki publiczne, domy kultury, jednostki samorządu terytorialnego, koła gospodyń wiejskich.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją