Komunikaty

  • 26-06-2019

Otwarty konkurs ofert

Z dniem 25 czerwca 2019 r. Burmistrz Szprotawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Szprotawa przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688), prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, pn. „Organizacja obchodów Gminnego Tygodnia Seniora”.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją