Komunikaty

  • 02-07-2019

Nie bądźmy obojętni na ludzi starszych i samotnych!

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie apeluje o zwrócenie szczególnej uwagi na sytuację osób starszych i samotnych naszej gminy.
Często są to osoby pozbawione wsparcia ze strony rodziny, środowiska lokalnego oraz pracowników służb społecznych.
W sytuacjach, kiedy wiek lub stan zdrowia osoby uniemożliwia samodzielne funkcjonowanie, a nie posiada ona wsparcia ze strony rodziny  lub jest samotna, to zadaniem ośrodka pomocy społecznej jest zapewnienie bezpiecznych warunków egzystencji.
W przypadku powzięcia informacji o takich osobach Ośrodek Pomocy Społecznej w Szprotawie podejmie niezwłoczne działania zmierzające do objęcia osób wymagających pomocy odpowiednim wsparciem.
Prosimy o wrażliwość i zwrócenie szczególnej uwagi na osoby mniej samodzielne i osoby starsze również ze względu na panujące w okresie letnim bardzo wysokie temperatury powietrza.
Dlatego zwracamy się do Państwa o potraktowanie sprawy jako bardzo ważnej i w przypadku posiadania wiedzy o takich osobach prosimy o poinformowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie: tel.68 3763230, e-mail, lub osobiście w siedzibie OPS przy ul. Żagańskiej 6.
      
      

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją