Komunikaty

  • 08-07-2019

Wojsko Informuje

Komendant Jednostki Wojskowej informuje, że od 08 do 14 lipca 2019 r. na terenie OSPWL Żagań będą odbywać się strzelania z użyciem amunicji bojowej według podanego harmonogramu:

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją