Komunikaty

  • 15-07-2019

Posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego

11 lipca odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sprawie pożarów w Lesznie Górnym przy byłej garbarni.
W spotkaniu uczestniczyli: Henryk Janowicz Starosta Powiatu Żagańskiego, Marek Ławrecki Komendant Powiatowy PSP w Żaganiu, Krzysztof Rymanowicz Z-ca Komendanta Komisariatu Policji w Szprotawie, Paweł Grzymała Z-ca Naczelnika Wydziału Komendy Powiatowej PSP w Żaganiu, Robert Przyłuski Z-ca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Szprotawie, Jan Chmielewski Prezes ZOSP RP w Żaganiu, właściciele terenów po byłej garbarni, przedstawiciele Rady Miejskiej w Szprotawie, Marek Łukaszka Sołtys Leszna Górnego, Burmistrz Szprotawy Mirosław Gąsik oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Szprotawie.

Na spotkaniu ustalono zakres niezbędnych do przeprowadzenia prac w celu zapobiegania dalszym pożarom.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją