Komunikaty

  • 22-07-2019

Komunikat

17 lipca 2019 r. został rozstrzygnięty konkurs ofert na realizację zadań publicznych samorządu gminy, przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. 
Treść protokołu z posiedzenia Komisji Konkursowej do pobrania.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją