Komunikaty

  • 24-07-2019

GraduatON

Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” stara się zacierać różnice i dysproporcje w dostępie do wiedzy, nauki i pracy dla osób wykluczonych, niepełnosprawnych, pozbawionych równych szans życiowych.
Fundacja realizuje projekt pn. „GraduatON” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ich misją jest kształtowanie odpowiednich postaw społecznych, wśród szeroko rozumianego biznesu, dlatego współpracują z niesamowitymi jednostkami, firmami, organizacjami, dzięki którym te działania są efektywne i przynoszą realne efekty.
 
Opis projektu - do pobrania
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją