Komunikaty

  • 31-07-2019

Uwaga Rolnicy!

Burmistrz Szprotawy informuje, że składanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego odbywać się będzie w terminie od 1 do 31 sierpnia 2019 r.
Wnioski należy składać wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) dokumentującymi zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.
 
Producenci posiadający bydło dołączają do wniosku dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła w roku 2019 (nie dotyczy producentów, którzy złożyli informację wraz z wnioskiem w pierwszym terminie).
 
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r.:
100,00 zł x ilość ha UR oraz 30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.   
 
Wypłata zwrotu podatku akcyzowego przelewem na podany rachunek bankowy lub gotówką w kasie Urzędu nastąpi w mies. pażdzierniku 2019 r.
 
Stawka zwrotu podatku akcyzowego od 1 litra oleju napędowego w 2019 r. wynosi 1,00 zł.
 
Edytowalny wniosek do pobrania
(przy użyciu Adobe Acrobat Reader)

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją