Komunikaty

  • 02-08-2019

Wojsko Informuje

Komendant Jednostki Wojskowej informuje, że od 05 do 11 sierpnia 2019 r. na terenie OSPWL Żagań będą odbywać się strzelania z użyciem amunicji bojowej według podanego harmonogramu:

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją