Komunikaty

  • 20-08-2019

Podział Funduszu Sołeckiego - Borowina

Sołtys oraz Rada Sołecka Borowiny zapraszają na zebranie wiejskie w sprawie podziału Funduszu Sołeckiego.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją