Komunikaty

  • 21-08-2019

Podział Funduszu Sołeckiego - Pasterzowice

Sołtys oraz Rada Sołecka Pasterzowic zapraszają na zebranie wiejskie w sprawie podziału Funduszu Sołeckiego.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją