Komunikaty

  • 23-08-2019

Wojsko informuje

Komendant Jednostki Wojskowej informuje, że od 26 sierpnia do 1 września 2019 r. na terenie OSPWL Żagań będą odbywać się strzelania z użyciem amunicji bojowej według podanego harmonogramu.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją