Komunikaty

  • 23-08-2019

Podział Funduszu Sołeckiego - Kartowice

Sołtys oraz Rada Sołecka Kartowic zapraszają na zebranie wiejskie w sprawie podziału Funduszu Sołeckiego.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją