Komunikaty

  • 29-08-2019

Podział Funduszu Sołeckiego - Bobrowice

Sołtys oraz Rada Sołecka Bobrowic zapraszają na zebranie wiejskie w sprawie podziału Funduszu Sołeckiego.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją