Komunikaty

  • 06-09-2019

Wojsko informuje

Komendant Jednostki Wojskowej informuje, że od 9 do 15 września 2019 r. na terenie OSPWL Żagań będą odbywać się strzelania z użyciem amunicji bojowej według podanego harmonogramu.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją