Komunikaty

  • 11-09-2019

Wnioski do projektu budżetu na 2020 rok

W związku z rozpoczęciem prac nad projektem budżetu Gminy Szprotawa na 2020 rok zapraszamy do czynnego udziału radnych, komisje rady gminy, kluby radnych, organizacje społeczne działające na terenie gminy, rady sołeckie oraz mieszkańców gminy w tworzeniu projektu budżetu.
Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szprotawie, ul. Rynek 45 (parter – Biuro Obsługi Klienta), w terminie do 4 października 2019 roku.
Wnioski, które zostaną złożone po terminie oraz wnioski merytorycznie niezasadne do ujęcia w projekcie budżetu, pozostaną bez rozpatrzenia.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją