Komunikaty

  • 13-09-2019

Ogłoszenie

Burmistrz Szprotawy informuje mieszkańców, że w 2019 r. po raz ósmy Gmina Szprotawa przystąpiła do realizacji zadania polegającego na usuwaniu azbestu.
Do 10 maja br. przyjmowane były wstępne wnioski od mieszkańców Gminy Szprotawa na demontaż dachów oraz innych elementów budowlanych wykonanych z azbestu. Z mieszkańcami, którzy złożyli wstępne wnioski na usunięcie azbestu
z ich nieruchomości w czerwcu zostały podpisane umowy na realizację prac, a następnie gmina dokonała zgłoszenia do Starostwa Powiatowego zamiaru wykonania robót budowlanych na tych nieruchomościach.
Najkorzystniejszą ofertę na wykonanie prac złożyła firma Eko 24 z Dębna. Prace realizowane były w lipcu i w sierpniu br. Usunięto łącznie i wywieziono do utylizacji 58 ton azbestu. Koszt zadania to 33.149,61 zł.
Po zakończeniu zadania, Urząd wystąpi do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze z wnioskiem o refundację 100% kosztów realizacji zadania.
Demontaż, transport i utylizacja azbestu z nieruchomości jest bezpłatny dla mieszkańców. 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją