Komunikaty

  • 20-09-2019

Wojsko informuje

Komendant Jednostki Wojskowej informuje, że od 23 do 29 września 2019 r. na terenie OSPWL Żagań będą odbywać się strzelania z użyciem amunicji bojowej według podanego harmonogramu.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją