Komunikaty

  • 13-11-2019

Komunikat

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i osoby zainteresowane do udziału w otwartym spotkaniu Szprotawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, które odbędzie się 21 listopada br., o godz. 14.30, w Sali Rycerskiej UM w Szprotawie (parter). 
Spotkanie będzie okazją do podsumowania 3-letniej działalności Rady II kadencji, która upływa 13 listopada oraz omówienia spraw związanych z naborem nowych członków Rady, na kolejną kadencję.
 
Szczegółowych informacji o spotkaniu udzielają pracownicy Referatu Promocji Przedsiębiorczości i Turystyki (tel. 68 376 07 72). 
Zachęcamy do udziału w spotkaniu. Każdy pomysł lokalnych organizacji przyczynia się do jeszcze efektywniejszej realizacji zadań publicznych.  

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją