Komunikaty

  • 13-11-2019

Szansa - nowe możliwości dla dorosłych

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji wraz z Instytutem Badań Edukacyjnych organizują spotkania informacyjne dotyczące projektu „Szansa - nowe możliwości dla dorosłych".
Głównym celem projektu jest wsparcie osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych, do których zalicza się m.in. umiejętności cyfrowe, rozumienie i tworzenie informacji, rozumowanie matematyczne oraz kompetencje społeczne.
 
Spotkania konsultacyjne będą organizowane na terenie całej Polski. Ich celem jest dotarcie do szerokiego grona potencjalnych grantobiorców projektu oraz przedstawienie szczegółowych informacji na temat: zasad i warunków rekrutacji oraz realizacji projektu.
 
Szczegółowe informacje o projekcie:
 
Strona projektu "Szansa": http://szansa-power.frse.org.pl/#
 
Strona rejestracji na poszczególne spotkania konsultacyjne: http://szansa-power.frse.org.pl/aktualnosci/spotkanie-informacyjne/
 
Informacje o projekcie na stronie IBE: http://www.ibe.edu.pl/pl/projekty-krajowe/szansa
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją