Komunikaty

  • 22-11-2019

Wojsko informuje

Komendant Jednostki Wojskowej informuje, że od 25 listopada do 1 grudnia 2019 r. na terenie OSPWL Żagań będą odbywać się strzelania z użyciem amunicji bojowej według podanego harmonogramu.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją