Komunikaty

  • 27-11-2019

Czekamy na kandydatów

Zakończyła się II kadencja szprotawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Pełniąca Funkcję Burmistrza Ewa Gancarz ogłosiła procedurę naboru 4 kandydatów organizacji pozarządowych do kolejnej Rady. Termin upływa 27 grudnia br.
Zasady zgłaszania kandydatów do RDPP III kadencji przez organizacje zostały opisane w Ogłoszeniu Burmistrza Szprotawy z dnia 26 listopada br. Każda organizacja lub podmiot może wytypować tylko jednego kandydata. Po upływie terminu określonego w ogłoszeniu nastąpi weryfikacja zgłoszeń.
 
Wszystkie wymagane przy zgłaszaniu kandydata formularze znajdziecie Państwo w BIP UM w Szprotawie (pobierz).
 
Szczegółową procedurę naboru określa uchwała nr XLIX/367/2014  RM w Szprotawie z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie określenia trybu powoływania oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Szprotawa, zmieniona uchwałą Nr XXIII/147/2016 RMw Szprotawie z dnia 26 lutego 2016 r. 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją