Komunikaty

  • 27-11-2019

Oferta w trybie pozakonkursowym

22 listopada br. Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży Podaruj Radość w Szprotawie złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Gminny Dzień Osób Niepełnosprawnych”.
Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem i składania uwag do oferty, w terminie i na zasadch określonych w ogłoszeniu.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją