Komunikaty

  • 02-12-2019

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Szprotawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Szprotawa w zakresie: nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania pn. „Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, sprawowanej w formie prowadzenia żłobka”.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją