Komunikaty

  • 09-12-2019

Program „Senior+”

W ramach nowej edycji wieloletniego programu „Senior+” samorządy mogą ubiegać się o dotację na utworzenie lub wsparcie Dziennych Domów i Klubów dla seniorów.
 
Oferty można składać w otwartym konkursie do 7 stycznia 2020r., do godziny 16:00.
Należy je wypełnić i złożyć w generatorze ofert, dostępnym na stronie https://seniorplus2020.mpips.gov.pl/
Celem programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych.
Więcej informacji do pobrania.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją