Komunikaty

  • 13-03-2020

Wojsko informuje

Komendant Jednostki Wojskowej informuje, że od 16 do 22 marca 2020 r. na terenie OSPWL Żagań będą odbywać się strzelania z użyciem amunicji bojowej według podanego harmonogramu.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją