Komunikaty

  • 23-10-2020

Ruszyła XIX edycja Konkursu „SPOŁECZNIK ROKU”

Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak,  serdecznie zaprasza osoby, instytucje, organizacje działające w obszarze pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej do udziału w Konkursie. Szczególnie mile widziane będą wnioski dotyczące działań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19.
W trudnym okresie – epidemii SARS-CoV-2 - w którym znaleźliśmy się od marca br. – wszyscy przekonaliśmy się, jak ważne jest zaangażowanie w pomoc drugiemu człowiekowi. Działania wspierające, opiekuńcze wymagały nowatorskich i często innowacyjnych rozwiązań. Celem konkursu jest uhonorowanie pracy osób, organizacji czy instytucji, które w dobie epidemii potrafią dotrzeć z pomocą do osób wykluczonych, słabszych wymagających pomocy i wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.
Myślą przewodnią tegorocznej edycji Konkursu jest sentencja Williama  Barclay - "W życiu każdego człowieka są dwa wielkie dni- pierwszy, w którym się rodzimy, drugi – w którym odkrywamy po co."
Podobnie jak w poprzednich latach, do Konkursu mogą przystąpić osoby, instytucje, organizacje, które przyślą wniosek opisujący działania w obszarze wsparcia społecznego.
Do 6 listopada 2020 r. czekamy na Państwa wnioski, które można przekazać osobiście, drogą pocztową na adres Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Jagiellończyka 8, a także w formie elektronicznej  (z dopiskiem „Społecznik Roku”).
Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się tradycyjnie w listopadzie br. podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Pracownika Socjalnego. Tegoroczna edycja Konkursu będzie miała zmienioną formułę. Jej przebieg uzależniony będzie od aktualnej sytuacji epidemicznej.
 
Więcej informacji:
https://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/aktualnosci_polityka_spoleczna/Ruszyla_XIX_edycja_Konkursu_SPOLECZNIK_ROKU_w_pomocy_spolecznej_wojewodztwa_lubuskiego/idn:21595.html

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją