Komunikaty

  • 23-10-2020

Czas na uchwały dla trzeciego sektora

Zakończyły się właśnie konsultacje projektów dwóch  aktów prawa miejscowego, których inicjatorem jest Burmistrz Szprotawy. Podczas najbliższej sesji, 29 października br., Rada Miejska w Szprotawie podejmie decyzje o ich uchwaleniu.
Konsultacje trwały od 15 do 22 października br. i dotyczyły:
- Programu współpracy Gminy Szprotawa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku  i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku,
- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Szprotawa na 2021 rok.
 
Szczegóły konsultacji w ogłoszeniu.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją