Komunikaty

  • 19-02-2021

Wojsko informuje

Komendant Jednostki Wojskowej informuje, że od 22 do 28 lutego 2021 r. na terenie OSPWL Żagań będą odbywać się strzelania z użyciem amunicji bojowej według podanego harmonogramu.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją