Komunikaty

  • 01-03-2021

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

24 lutego 2021 r. rozstrzygnięty został konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
Protokół z posiedzenia komisji do pobrania.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją