Komunikaty

  • 02-03-2021

Nabór przedstawicieli do komisji konkursowej

Burmistrz Szprotawy ogłosił nabór kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty, w ramach otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Termin zgłaszania kandydatów upływa 9 marca 2021 r.
Szczegóły naboru do komisji konkursowej w ogłoszeniu.
Formularz zgłoszenia kandydata do komisji konkursowej.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją