Komunikaty

  • 05-03-2021

Mobilne punkty szczepień przeciwko COVID-19 na terenie województwa lubuskiego

Informujemy o mobilnych punktach szczepień przeciwko COVID-19, wykonujących szczepienia w domu pacjentów, których stan zdrowia nie pozwala na samodzielne dotarcie do stacjonarnego punktu szczepień, tzw. pacjentów „leżących”. 
W województwie lubuskim funkcjonuje 5 zespołów mobilnych:
  • Paramedic24 Sp. z o.o. – (2 zespoły) na I grupę powiatów: strzelecko-drezdenecki, gorzowski, m. Gorzów Wlkp., międzyrzecki, sulęciński, słubicki, świebodziński;
  • Aldemed Centrum Medyczne sp. z o.o., Stowarzyszenie Zawodowe Ratowników Medycznych MEDYK, Krystyna Ichnowska NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego – (łącznie 3 zespoły) na II grupę powiatów: zielonogórski, m. Zielona Góra, krośnieński, żarski, żagański, nowosolski, wschowski.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją