Komunikaty

  • 16-04-2021

Wojsko informuje

Komendant Jednostki Wojskowej informuje, że od 19 do 25 kwietnia 2021 r. na terenie OSPWL Żagań będą odbywać się strzelania z użyciem amunicji bojowej według podanego harmonogramu.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją