Komunikaty

  • 30-04-2021

Wojsko informuje

Komendant Jednostki Wojskowej informuje, że od 3 do 9 maja 2021 r. na terenie OSPWL Żagań będą odbywać się strzelania z użyciem amunicji bojowej według podanego harmonogramu.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją