Komunikaty

  • 14-05-2021

Wojsko informuje

Komendant Jednostki Wojskowej informuje, że od 17 do 23 maja 2021 r. na terenie OSPWL Żagań będą odbywać się strzelania z użyciem amunicji bojowej według podanego harmonogramu.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją