Komunikaty

  • 02-07-2021

Wojsko informuje

Komendant Jednostki Wojskowej informuje, że od 05 do 11 lipca 2021 r. na terenie OSPWL Żagań będą odbywać się strzelania z użyciem amunicji bojowej według podanego harmonogramu.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją