Komunikaty

  • 03-08-2021

Wojsko informuje

Komendant Jednostki Wojskowej informuje, że od 2 do 8 sierpnia 2021 r. na terenie OSPWL Żagań będą odbywać się strzelania z użyciem amunicji bojowej według podanego harmonogramu.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją