Komunikaty

  • 03-09-2021

Wojsko informuje

Komendant Jednostki Wojskowej informuje, że od 6 do 12 września 2021 r. na terenie OSPWL Żagań będą odbywać się strzelania z użyciem amunicji bojowej według podanego harmonogramu.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją