Komunikaty

  • 17-09-2021

Wojsko informuje

Komendant Jednostki Wojskowej informuje, że od 20 do 26 września 2021 r., na terenie OSPWL Żagań będą odbywać się strzelania z użyciem amunicji bojowej według podanego harmonogramu.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją