Komunikaty

  • 24-09-2021

Wojsko Informuje

Komendant Jednostki Wojskowej informuje, że od 27 września do 3 października 2021 r., na terenie OSPWL Żagań będą odbywać się strzelania z użyciem amunicji bojowej według podanego harmonogramu.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją