Komunikaty

  • 05-10-2021

Wojsko informuje

Komendant Jednostki Wojskowej informuje, że od 4 do 10 października 2021 r., na terenie OSPWL Żagań będą odbywać się strzelania z użyciem amunicji bojowej według podanego harmonogramu.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją