Komunikaty

  • 15-10-2021

Wojsko informuje

Komendant Jednostki Wojskowej informuje, że od 18 do 24 października 2021 r., na terenie OSPWL Żagań będą odbywać się strzelania z użyciem amunicji bojowej według podanego harmonogramu.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją