Komunikaty

  • 26-11-2021

Wojsko informuje

Komendant Jednostki Wojskowej informuje, że od 29 listopada do 5 grudnia 2021 r., na terenie OSPWL Żagań będą odbywać się strzelania z użyciem amunicji bojowej według podanego harmonogramu.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją