Komunikaty

  • 29-11-2021

Informacja o polowaniach zbiorowych

Polski Związek Łowiecki Ośrodek Hodowli Zwierzyny „Nieciecz” informuje, że na obwodach łowieckich nr 190 i 191 zaplanowane są polowania zbiorowe.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją