Komunikaty

  • 27-12-2021

Wojsko informuje

Komendant Jednostki Wojskowej informuje, że od 27 grudnia 2021 r. do 2 stycznia 2022 r., na terenie OSPWL Żagań będą odbywać się strzelania z użyciem amunicji bojowej według podanego harmonogramu.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją