Komunikaty

  • 03-01-2022

Wojsko informuje

Komendant Jednostki Wojskowej informuje, że od 3 do 9 stycznia 2022 r., na terenie OSPWL Żagań będą odbywać się strzelania z użyciem amunicji bojowej według podanego harmonogramu.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją