Komunikaty

  • 03-01-2022

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

31 grudnia 2021 r. rozstrzygnięty został konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania pn. „Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, sprawowanej w formie prowadzenia żłobka”.
Protokół z posiedzenia komisji do pobrania.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją