Komunikaty

  • 10-01-2022

Wojsko informuje

Komendant jednostki wojskowej informuje o prowadzonych strzelaniach dziennych i nocnych amunicją bojową w teminie od 10.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją