Komunikaty

 • 07-03-2022

Wstąp do żagańskiej Policji!

Służba w Policji jest dla osób, które chcą w życiu robić coś pożytecznego. Nie boją się wyzwań, są zawsze chętne i gotowe do działania. W zamian Policja oferuje stabilność zatrudnienia, bardzo dobre zarobki oraz możliwość rozwoju zawodowego. Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc do Zespołu Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu 47 79 37270.

 
Od 1 stycznia 2022 roku kwota wynagrodzenia uległa zmianie, zarobki jakie możesz uzyskać po ukończeniu kursu podstawowego to:
 •  4 509,05 złotych netto dla osób do 26 roku życia
 •  4 137,05 złotych netto dla osób powyżej 26 roku życia.
Nabór prowadzony jest w sposób ciągły przez cały rok, każdy, kto chciałby wstąpić w szeregi tej formacji musi spełnić następujące wymagania:
 • posiadać polskie obywatelstwo,
 • posiadać nieposzlakowaną opinię,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystać z pełni praw publicznych,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie- matura nie jest wymagana,
 • posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.
Zapraszamy!

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją