Komunikaty

  • 19-05-2022

Zaproszenie do udziału w konkursie Działaj Lokalnie

Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” we współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego Wzgórz Dalkowskich i Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce, ogłasza start naboru wniosków w ramach konkursu „Działaj lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Termin składania wniosków: 5 maja – 5 czerwca 2022 r.
Łączna pula przeznaczona na granty wynosi co najmniej 78.000,00zł.
W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które spełniają warunki regulaminowe oraz:
a)mają siedzibę w gminach: Brzeźnica, Kożuchów, Niegosławice, Nowe Miasteczko, Szprotawa, Otyń, Polkowice, Radwanice, Żukowice, Gaworzyce, Grębocice, Jerzmanowa,
b)planują prowadzić działania na terenie przynajmniej jednej z wymienionych gmin.

W bieżącym konkursie „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia jak również wpływają na przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

W 2022 roku uruchomiona została także ścieżka specjalna - „Działaj lokalnie i solidarniez Ukrainą” – oznacza to, że w lokalnych konkursach grantowych dotacje będą mogły być również przeznaczone na wsparcie inicjatyw lokalnych na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy.
 
Więcej informacji o programie, w tym dokumenty do pobrania znajdziecie Państwo na stronie Fundacji.
 
UWAGA! 25 maja br. szkolenie dla  zainteresowanych udziałem w programie. Tutaj szczegóły

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją